Het werk van Bureau Albatros

Bureau Albatros werkt onder andere aan vernieuwende, lokale, regionale en/of provinciale:

– Werkgelegenheidsprojecten,
– Projecten ter stimulering van deelauto-gebruik en
– Overige sociaal-maatschappelijke (deel-)projecten.